Bel ons 0229 287755

30 procent van de werknemers niet productief door werkomgeving

Slecht 54 procent van de werknemers zegt dat hij/zij wel veel werk kan verzetten in de huidige werkomgeving.
Dit komt uit een onderzoek van Leesman met meer dan 88.000 respondenten over de hele wereld.

In het onderzoek werden werknemers ondervraagd op gebied van 21 activiteiten (zoals meetings en samenwerk-
mogelijkheden), 31 inrichtingselementen (akoestiek, licht, temperatuur enz.) en op 15 faciliteiten (zoals parkeren,
kantine en hygiëne). De werknemers moesten scoren op een schaal van 0 tot 100.

Deze best presterende bedrijven scoren hoger wanneer hun werknemers wordt gevraagd of hun werkomgeving
productief werken faciliteert: 74 procent antwoordde bevestigend. Bij slecht scorende bedrijven is dat maar 38
procent. Medewerkers van de best beoordeelde bedrijven op de Leesmanindex blijken zich bovendien ruim trotser
te voelen over hun organisatie: 86 procent zegt trots te zijn, tegenover slechts 25 procent van de werknemers van
de slecht beoordeelde bedrijven.

30 % van de werknemers is in zijn/haar werkomgeving niet productief