Bel ons 0229 287755

Bedrijven houden meer rekening met behoeften werknemer

Bedrijven hebben bij het inrichten van de werkplek steeds meer aandacht voor de behoeften van werknemers.
Dit blijkt uit het onderzoek van vastgoedadviseur CBRE. 

In 2014 was het aantrekken en behouden van talent het belangrijkste drijfveer voor de invullen van de werkplek. Een
jaar daarvoor was het realiseren van kostenbesparingen nog het belangrijkste. Het onderzoek laat een verschuiving
zien van het puur focussen op kosten naar meer aandacht voor de medewerkers en hun wensen. Het onderzoek laat
ook zien dat bedrijven in toenemende mate op zoek zijn naar hoogwaardige locaties, die beschikken over goede
faciliteiten en een goede bereikbaarheid. 65% van de respondenten gaf aan dat dit ook van belang is om de jongere
generatie aan te trekken.

Meer rekening met behoeften werknemer